Wat er zoal op mijn pad komt – vanuit business en mens perspectief.

Informatie technologie is een onderdeel van business geworden. Dat is overduidelijk. Dit maakt het mogelijk om zeer snel compleet nieuwe business modellen in de markt te zetten. “Digitale transformatie”. Ook op bestaande modellen heeft dit zijn effect. Voorbeelden daarvan hebben we al vele gezien. Ik noem de financiële markt, de reiswereld en de detailhandel. De zakelijke dienstverlening. Nog wat eerder in de tijd segmenten als media, muziek en fotografie.

Tegelijk valt mij op dat veel (grote?) organisaties onvoldoende in beweging komen! Er wordt krampachtig vastgehouden aan de verworven (persoonlijke) positie. Ik begrijp het wel. Het is lastig is om even uit te stappen, los te laten en te zoeken naar een goede balans tussen wat is en waar je in de toekomst naar toe beweegt. Ook ervaring mee J . Kunnen we dat nog wel? Loslaten en op creatieve wijze nadenken over totaal nieuwe mogelijkheden? En hebben we dan de ruimte om die toe te passen?

In een aantal sectoren zie ik tegelijkertijd een verregaande bureaucratisering: alles willen zeker stellen met criteria, formulieren en procedures. “Ticking the boxes”. Schijnzekerheid zoeken, weinig ruimte om de dingen anders te doen. Huidige posities zijn niet zonder meer houdbaar. Feitelijk is dat ook nooit zo geweest… De veranderingen die zijn ingezet, kunnen niet worden gestopt. Er komt nog een grote golf op ons af, in een hoog tempo. Accepteer dat het zo is, zou ik willen aanbevelen. Vanuit je ratio (hoofd) kan je nog wel een tijdje vasthouden aan wat is. Of dat verstandig is, is maar zeer de vraag.

Volgens mij is het tijd voor een beetje meer passie, loslaten, denken buiten de kaders! Wat is nou echt belangrijk. Die passie zie ik vaak wel terug bij ondernemingen die met “disruptieve business modellen” snel een groot marktaandeel pakken…. ik hoef ze niet te herhalen, ze worden vaak genoemd. Wat kunnen we van hen leren? Passie, geen belemmerende structuren, creativiteit, gaan, ondernemerschap, om er maar een paar te noemen.

Ik spreek ook regelmatig ondernemers die wel bewegen. Vaak zijn dat kleinere bedrijven. Natuurlijk, zij zijn wendbaarder, hebben minder ballast. Tegelijk vraag ik me wel af of er ook voldoende gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die technologie biedt om hun business modellen te optimaliseren, flexibeler te maken en daardoor hun continuïteit en kwaliteit van de business te vergroten.

Hele beroepsgroepen uit eerder genoemde sectoren, maar ook administratief personeel uit andere sectoren “vallen uit de boot”. Hun werk wordt overgenomen door geautomatiseerde processen of hun kennis sluit niet (meer) aan. De vraag naar IT kennis groeit doordat de toepassing er van in razend tempo toeneemt, bijvoorbeeld door het Internet of Things. Er zijn in 2016 tussen de 5.000 en 7.000 moeilijk te vervullen IT vacatures, tegelijk zitten ruim 7.000 IT-ers in de WW (waarvan ruim de helft 50 plussers met een HBO opleiding). Van de jonge professionals houdt 54% (uit onderzoek) het binnen een jaar voor gezien bij hun werkgever. Zij vinden geen aansluiting, voelen zich niet gehoord, zijn niet betrokken of kunnen hun verworven kennis niet voldoende kwijt.

Tijd om in te grijpen, we werken met z’n allen langer door. Laten we er samen voor zorgen dat mensen inzetbaar blijven. Door een leven lang leren en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. door een beetje lol en passie. Een gedeelde verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer. Niet wachten tot het te laat is, pro actief handelen.

Een aantal organisaties maakt wel duidelijke strategische keuzes. Op directie niveau is er actief mee aan de slag gegaan. De medewerkers daarbij betrekken en hen pro actief laten deelnemen, blijkt vaak nog een lastige uitdaging. In tijden waarin de veranderingen zich in hoog tempo voordoen, is het betrekken en ontwikkelen van menselijk potentieel “key”.

Uit onderzoek van Gallup blijkt namelijk dat in Nederland slechts 30% van de medewerkers zich betrokken voelt. Bij het bedrijf waar zij werken, bij de strategische keuzes. Veel mensen vallen uit door burn-out of andere ziekte beelden. Zou de betrokkenheid en een gemis aan passie hier debet aan zijn?

Wat zou er gebeuren als 60% zich betrokken voelt?

Gelukkig neem ik ook waar dat er meer aandacht begint te komen voor de “mens in het werk”. Alleen door mensen te betrekken en het volle potentieel aan creativiteit en passie in te zetten, kan worden gewerkt aan onze toekomstige (NL) concurrentie positie.

Blijft het bij de harde doelstellingen en het steeds meer moeten presteren? Er is voldoende bewijs dat met meer betrokkenheid en passie betere resultaten worden gerealiseerd. Het wordt hoog tijd om te bewegen en nieuwe kansen ten volle te omarmen. Dat is voor onze continuïteit en voor de leefbaarheid op termijn van groot belang.

Als je over deze onderwerpen en met een beetje meer passie van gedachten wilt wisselen, neem gerust contact met me op.