Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Geld besparen door een gerichte aanpak vanuit management perspectief!
IT is een onderdeel van de hedendaagse bedrijfsvoering. De vraag is niet of maar hoe het automatiseren van bedrijfsprocessen bijdraagt aan uw doelstellingen.
De uitdaging ligt in de keuzes en beslissingen die daar bij komen kijken. Hoe zorg ik er voor dat de software voor mij ‘werkt’ en de gewenste bijdrage levert aan de business. Wat zijn de risico’s? Kan ik er de informatie uit halen die mijn beslissingen ondersteunen? Is het veilig? Is het te realiseren binnen de gestelde tijd en budget! Overschrijding van tijd en budget leiden tot hoge indirecte kosten.

Business en IT spreken vaak een “verschillende taal”
Het is wenselijk die verschillen te overbruggen. In een aantal gevallen is er onvoldoende ervaring om toe te zien op de realisatie en er met kennis van zaken zorg voor te dragen dat het gewenste resultaat wordt behaald.
Door ervaring in business én IT hebben wij overzicht op het totale traject waar u als organisatie doorheen gaat. Wij werken op basis van heldere afspraken.

Onze aanpak
Projectbegeleiding (regie) voor uw hele traject; van de selectie tot en met de invoering van de nieuwe software oplossingen door een strak begeleidingsproces.
Hierbij hebben wij aandacht voor:

Business en IT
– welke business doelstellingen moeten worden gerealiseerd
– het (helpen) opstellen van een stappenplan en vaststellen budget indicatie
Gewenste oplossing
– zijn de eisen en wensen (processen en specificaties) duidelijk verwoord
– het (helpen) selecteren van software leveranciers die lijken te voldoen aan de eisen en wensen en review op de opgestelde vragenlijst aan leveranciers
Beoordeling en planning
– management evaluatie van de ontvangen leveranciers informatie
– (helpen) een case beschrijven waarop de oplossing kan worden getoetst
– in samenspraak met u komen tot maximaal 3 potentiële leveranciers
Keuze van leverancier
– voorbereiding van een demonstratie op basis van de beschreven case
– bijwonen van demonstraties samen met uw projectgroep
– evalueren en selecteren
– (betrokken bij) onderhandeling met leverancier
Realisatie
– toetsen plan van aanpak invoering en toezien op de uitvoering conform gemaakte afspraken

Menu