Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Veel organisaties ervaren het; IT-processen worden duurder, trager en complexer. En hoewel IT niet meer weg te denken is uit de moderne bedrijfsvoering, groeit het onbegrip tussen Business en IT. Niet in de laatste plaats doordat het aantal betrokkenen bij veranderingen in het IT-landschap toeneemt. Ieder heeft zijn/haar belangen. Met een gebrek aan onderling vertrouwen tot gevolg.
Nogal eens sluiten IT-oplossingen onvoldoende aan bij processen en leiden ze niet tot het door de Business of gebruikers gewenste resultaat. Of IT kan de oplossingen niet tegen redelijke kosten beheren. Wie zulke situaties vlot wil trekken, moet het totale speelveld overzien. Met respect voor de belangen van alle betrokkenen. Het benaderen vanuit een technologische invalshoek alleen biedt geen oplossing. Vaak domineren projectleiders met een technische achtergrond, met ‘hard’ sturen op tijd en technische eindproducten tot gevolg. Toevoegen van meer managers helpt evenmin. Immers, hoe meer management, hoe groter de behoefte aan afstemming. Dat leidt tot teveel ‘opdrachtgevers’ voor de IT-afdeling of -leverancier, die de opdracht moet realiseren.

Maar waar kiest u dan voor? Een architect het project laten leiden? Kan, maar vanuit zijn rol zal hij veel regels en principes opleggen. Een regisseur kan uitkomst bieden. Hij overziet het hele speelveld en brengt de eisen en wensen van Business en gebruikers en de partij(en) die het moeten realiseren, op één lijn. De rol van een regisseur is faciliterend; de regisseur (bege)leidt. Rollen worden doorgaans pas in een later stadium overgenomen door architecten en (project)managers. Is het zo makkelijk? Nee, zeker niet.

De verwevenheid en afhankelijkheid van de organisatie en IT-veranderingen maakt het regisseren ervan zeker niet eenvoudig. Fusies, reorganisaties, vernieuwingen en het uitbesteden van (deel)processen vragen om aanpassingen van mens en organisatie. Vaak leidt het ook tot aanpassingen van processen en de manier waarop mensen samenwerken. Betrokkenheid van alle belanghebbenden, geen uitvoering in isolatie in een ‘glazen huis’ of –erger nog– ‘ivoren toren’ met te veel aandacht voor de techniek, is evident.

Veranderingen waarbij IT een belangrijke rol speelt, zijn alleen succesvol als u rekening houdt met zowel gebruikers als IT. Een (pro)actieve participatie en het voeren van de dialoog brengt betrokkenen naar een gezamenlijk en gedragen succes. Liefst in stappen die te overzien zijn. Goed ingerichte regievoering bij organisaties regelt die afstemming en zorgt voor verbinding. Verbinding tussen Business en IT, tussen gebruikers, projecten en IT-beheer. Deze scope gaat veel verder dan IT alleen. Regie vraagt om managementcompetenties, die helpen om de veranderkracht van uw organisatie te ontwikkelen.

Menu